סקרי שכר

סקרי שכרסקרי השכר וההטבות מאפשרים לך הכרות עמוקה עם שוק המשכורות בישראל ובעולם.
נתונים עדכניים המתקבלים ישירות מיותר מ-400 חברות הכוללים למעלה מ-150 אלף רשומות שכר, הופכים Data לידע וכלי ניהולי המאפשר לך לנתח בכל קשת ומדרג התפקידים, כמו גם לראות את התמונה הכוללת.

מתודולוגיה
הסקר מבוסס על נתונים פרטניים המדווחים על ידי הארגונים המשתתפים בסקר ולא נכללים בו נתונים שמקורם באנשים פרטיים, חברות השמה או כל מקור חיצוני אחר. נתוני הסקר מבוססים אך ורק על עובדות; אין בהם כל הטיות כך שיתאימו לקבוצה זו או אחרת - הנתונים פשוט משקפים את מה שמשולם בפועל על ידי החברות המשתתפות בסקר. 

הנתונים שנאספו עוברים תהליך בקרה קפדני ורק לאחר השלמתו נקלטים במערכת המידע הייעודית של הסקר. לאחר השלמת תהליך קליטת הנתונים מתבצע שלב העיבוד שבסיונו מופקים תוצרי הסקר ומופצים לחברות המשתתפות

תהליך איסוף הנתונים
נתוני השכר נאספים מכלל החברות המשתתפות בסקר בזמן קבוע מראש ואחיד לכולם. כל אחת מהחברות המשתתפות מעבירה את נתוני השכר של העובדים שלה בפורמט קבוע מראש.

בעת ההצטרפות לסקר מקבלים צוותי משאבי אנוש וחשבי השכר של החברה הדרכה מיועצי המדד של צבירן בנוגע לתהליך איסוף הנתונים בכלל וביחס להתאמת העיסוקים בפרט. כל העובדים בחברה מסווגים לפי סכמת הגדרות העיסוקים הגנרית, בהתאם למאפיינים כגון היקף התפקיד, מיומנויות וידע מקצועי, מוטת השליטה, ניסיון מקצועי וכדומה.

גיליון הנתונים מכיל מידע פרטני על כל אחד מהעובדים (ללא זיהוי שמי) ולא ממוצעים לעיסוק או נתונים כלליים. המידע כולל פרטים אודות עיסוקו ושנות ניסיונו של כל עובד בחברה ונתונים על השתכרותו, ובכלל זה שכר בסיס, תשלומים חודשיים קבועים אחרים, סטטוס רכב חברה (האם קיים, ואם כן האם ניתן בנוסף לשכר או כנגד ויתור על שכר), תשלום ממוצע עבור עבודה בשעות נוספות ומשמרות (תשלום בפועל או גלובלי), תוספות שנתיות (כגון בונוסים, עמלות מכירה ודומיהם), זכאות לקרן השתלמות וכו'.

התאמת העיסוקים (Job matching) הינה אחת מאבני הבניין החשובות ביותר בתהליך איסוף הנתונים ומהווה רכיב קריטי בהכנת הנתונים.

בקרת איכות ותקינות הנתונים
לבקרת האיכות של הקלט ושל הפלט חשיבות מכרעת עבור סקר השכר. לפיכך אנחנו משקיעים מאמצים רבים בכדי להבטיח את רמת האיכות הגבוהה ביותר. כבסיס להכנת הנתונים לסקר ועל מנת להבטיח את תקינות הדיווח ואמינותו אנו מסייעים לחברות בהבנת שיטת הדיווח ובשיבוץ העובדים לעיסוקים הרלוונטיים.

בהתבסס על תהליך איסוף הנתונים הקפדני ותהליכי בקרת האיכות המקיפים נחשב המדד של צבירן למקור המידע האמין והמקיף ביותר בכל הנוגע לרמות השכר בתעשייה הטכנולוגית בישראל.

סודיות וחשאיות
השמירה על סודיות הנתונים ועל חשאיותם מהווה מרכיב חיוני לביצוע התהליך ולהפקת סקר השכר והשירותים הנלווים לו.

אנו חתומים על הסכם הדדי לשמירת סודיות מול כל אחת מהחברות המשתתפות בסקר ולפיו אנחנו מחויבים לשמירה מוחלטת של סודיות הנתונים המתקבלים מן החברות; למניעת חשיפה, בכל דרך שהיא, של נתוני החברות; וכן לשמירה על תוצאות הסקר.

מאידך, מתחייבות כל החברות המשתתפות בסקר שהשימוש בממצאיו יהיה אך ורק לצרכים פנימיים של החברה ותוצאות הסקר והמידע שכלול בו לא יחשפו בכל צורה שהיא ולא יועברו לגורמים אחרים.

 

צור איתנו קשר

שם מלא*
יש להקליד שם מלא

דוא"ל*
יש להקליד דוא"ל

טלפון*
Invalid Input

חברה*
יש להקליד שם חברה

הודעה*
יש להקליד הודעה

partners-mercerpartners-lahavpartners-kpmgpartners-compt