סקר בתחום הטכנולוגיה, הייטק ומערכות מידע

סקר בתחום הטכנולוגיה, הייטק ומערכות מידע

הסקר מתמקד בתעשייה הטכנולוגית בישראל וכולל חברות מתחומי הטכנולוגיה, ההי-טק והמיחשוב.

הסקר מופק באופן שוטף מאז שנת 1984 ופועל כשרות עסקי עליו מנויות כ-300 חברות בארץ. כבסיס להפקת הסקר נאספים באופן תקופתי נתוני שכר של כל העובדים מכל החברות המנויות על הסקר. הנתונים מתקבלים ישירות ובאופן אלקטרוני מהחברות, ומסתמכים על מערכי השכר הממוחשבים של כל אחת מהחברות.

מאגר הנתונים העדכני של גיליון הסקר מושתת על נתוניהם של מעל ל-100,000 עובדים במגוון תפקידים ועיסוקים. מדגם החברות המשתתפות בסקר הינו מגוון וכולל חברות וארגונים במגוון מאפיינים ובסדרי גודל שונים.

תוצאות הסקר אינם מוצר מדף סטנדרטי, אלא מותאמים בתוכנם עבור כל אחת מהחברות שמשתתפות בסקר ומאפשרים ניתוח נתוני החברה אל מול כלל המדגם, מול קבוצת ייחוס ממוקדת, או מול שניהם. הסקר מנתח את נתוני השכר בכל קשת ומדרג התפקידים המאפיינים את תעשיית ההי-טק.

בנוסף, אחת לחצי שנה (ינואר ויולי), בין שני מועדי הסקר, מופקים שני מבזקי עדכון תקופתיים המנתחים מגמות עיקריות בתעשייה הטכנולוגית ובכלל זה: גיוסים, פיטורים, עזיבה רצונית, עדכוני שכר, חלוקת בונוסים ועוד.

צור איתנו קשר

שם מלא*
יש להקליד שם מלא

דוא"ל*
יש להקליד דוא"ל

טלפון*
Invalid Input

חברה*
יש להקליד שם חברה

הודעה*
יש להקליד הודעה

partners-mercerpartners-lahavpartners-kpmgpartners-compt