סקר בתחום מוצרי הצריכה

סקר בתחום מוצרי הצריכה

סקר השכר בתחום מוצרי הצריכה הושק בשנת 2006 ומופק מאז אחת לשנה על בסיס המתודולוגיות והידע שנצברו לאורך השנים. הסקר מקיף עשרות חברות הפעילות בתחום מוצרי הצריכה בישראל וכולל, בין היתר, חברות בתחומי המזון, משקאות, קוסמטיקה, חומרי ניקוי, חשמל ואלקטרוניקה, רכב, שירותים, הפצה, וכו'.

מדגם החברות המשתתפות בסקר כולל חברות וארגונים במגוון מאפיינים ובסדרי גודל שונים ומאגר הנתונים מושתת על נתוניהם של מעל ל-20,000 עובדים במגוון תפקידים ועיסוקים.

תוצאות הסקר אינם מוצר מדף סטנדרטי, אלא מותאמים בתוכנם עבור כל אחת מהחברות שמשתתפות בסקר ומאפשרים ניתוח נתוני החברה אל מול כלל המדגם, מול קבוצת ייחוס ממוקדת, או מול שניהם. הסקר מנתח את נתוני השכר בכל קשת ומדרג התפקידים המאפיינים את תעשיית מוצרי הצריכה.

בנוסף, אחת לשנה בינואר מופק מבזק עדכון תקופתי המנתח מגמות עיקריות בתעשיית מוצרי הצריכה ובכלל זה: גיוסים, פיטורים, עזיבה רצונית, עדכוני שכר, חלוקת בונוסים ועוד.

צור איתנו קשר

שם מלא*
יש להקליד שם מלא

דוא"ל*
יש להקליד דוא"ל

טלפון*
Invalid Input

חברה*
יש להקליד שם חברה

הודעה*
יש להקליד הודעה

partners-mercerpartners-lahavpartners-kpmgpartners-compt