סקר בתחום מוקדי שרות ואנשי מכירות

סקר בתחום מוקדי שרות ואנשי מכירות

סקר השכר בתחום מוקדי שרות ואנשי מכירות הושק בשנת 2008 והינו מוצר משלים לסקרי השכר "המדד של צבירן".

מתמקד בשתי אוכלוסיות ספציפיות - מוקדי שרות ואנשי מכירות ומקיף עשרות חברות.

הסקר מטפל בנפרד בעובדים המועסקים על בסיס שעתי ובעובדים המועסקים על בסיס שכר חודשי ומנתח את רמות השכר ואת ההטבות העיקריות המקובלות לאוכלוסיות העובדים הספציפיות בשתי הקבוצות.

תוצאות הסקר אינם מוצר מדף סטנדרטי, אלא מותאמים בתוכנם עבור כל אחת מהחברות שמשתתפות בסקר ומאפשרים ניתוח נתוני החברה אל מול כלל המדגם. הסקר מנתח את נתוני השכר בכל קשת ומדרג התפקידים המאפיינים את תחום מוקדי שרות ואנשי מכירות.

צור איתנו קשר

שם מלא*
יש להקליד שם מלא

דוא"ל*
יש להקליד דוא"ל

טלפון*
Invalid Input

חברה*
יש להקליד שם חברה

הודעה*
יש להקליד הודעה

partners-mercerpartners-lahavpartners-kpmgpartners-compt