סקר הנהלה בכירה

סקר הנהלה בכירה

סקר תגמול הנהלה בכירה עונה על הצורך במידע ספציפי ומדויק לגבי סל התגמול של הדרג הניהולי הבכיר בארגון. הסקר כולל ניתוח ברמות השכר וסל ההטבות לדרג ההנהלה הבכירה - דהיינו יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל או מנהל הפעילות בישראל (בארגונים שבסיסם בחו"ל) ודרג המדווחים הישירים למנכ"ל.

סל ההטבות המקובלות לדרג זה כולל מדיניות בונוסים ושיתוף ברווחים, תכניות פרישה תגמולים וביטוח, רכב חברה, הסדרי חופשה, ביטוח רפואי, מצנחי זהב ועוד. פרק מיוחד בסקר מוקדש לתכניות אופציות ותגמול הוני המהוות רכיב משמעותי במתווה ההשתכרות של דרג הניהול הבכיר.

הסקר מבוצע בשיתוף פעולה עם חטיבת הייעוץ של KPMG – סומך חייקין, אשר סייעה בגיבוש המתודולוגיה של הסקר ותורמת את הידע הנדרש לניתוח הנתונים בתחום התגמול ההוני ואת הבקרה על איכות הסקר ומהימנות התוצאות.

צור איתנו קשר

שם מלא*
יש להקליד שם מלא

דוא"ל*
יש להקליד דוא"ל

טלפון*
Invalid Input

חברה*
יש להקליד שם חברה

הודעה*
יש להקליד הודעה

partners-mercerpartners-lahavpartners-kpmgpartners-compt