חוות דעת מומחה לבית המשפט

חוות דעת מומחה לבית המשפט

בדיון המשפטי בתיקים בתחום הנזיקין, בעיקר עקב תאונות, נדרשות לעיתים תכופות חוות דעת מומחה לגבי פוטנציאל ההשתכרות של הצד הנפגע.

חוות הדעת מסתמכות על שימוש נרחב בבסיסי הנתונים הייחודיים שלנו בתחום התגמול וההטבות כאשר ניתוח הנתונים, המסקנות וההמלצות מבוססים על מתודולוגיות סטטיסטיות מוכחות ומסתמכים על התיאוריה, הפרקטיקה ונסיוננו הרב בתחום זה ועל הכרה רחבה של שוק העבודה הישראלי.

חוות הדעת כוללות גם הופעה בבית המשפט לצורך עדות וחקירה נגדית. במרוצת השנים הכין משרדנו עשרות חוות דעת לקהל נרחב של עורכי דין בתחום הנזיקין.

צור איתנו קשר

שם מלא*
יש להקליד שם מלא

דוא"ל*
יש להקליד דוא"ל

טלפון*
Invalid Input

חברה*
יש להקליד שם חברה

הודעה*
יש להקליד הודעה

partners-mercerpartners-lahavpartners-kpmgpartners-compt