ניתוח שוק - פערים והמלצות

ניתוח שוק - פערים והמלצות

ניתוח תוצאות סקר השכר וגיבוש מסקנות והמלצות

ההוצאות לתגמול העובדים (שכר והטבות) מהוות נתח משמעותי מסך ההוצאות הארגוניות. סקרי השכר וההטבות של צבירן מייצרים מידע השוואתי אמין ועדכני לשולחנו של המנהל ומהווים את הרובד הבסיסי של תמונת השוק ומיצובה היחסי של החברה. ברם, כדי להתוות ולנהל באופן מושכל ומיטבי את מדיניות התגמול בחברה יש לנתח את תוצאות הסקרים ולגבש תמונה ברורה לגבי מצבה של החברה כבסיס לקבלת החלטות בנושא.
פעילות הייעוץ בתחום זה מהווה שירות משלים לסקרי השכר ונותנת ערך מוסף משמעותי לתהליך ע"י ניתוח מיצובה של החברה בשני רבדים:
• ניתוח ברמת המאקרו - מתמקד בתמונה המצרפית של כלל העובדים בחברה ומאפשר מבט כללי לגבי מיצובה ביחס לחברות האחרות.
• ניתוח ברמת המיקרו - מתמקד בכל אחד מעובדי החברה ומנתח את מיקומו היחסי (אחוזון ספציפי) ביחס לרמות השכר המקובלות בעיסוק שהוגדר.

שילוב הניתוח בשני הרבדים מאפשר להנהלת החברה לקבל תמונת מצב מפורטת על מצב השכר בחברה, להבין את תמונת המצב הן בהיבט של הוגנות פנימית (הסתכלות בתוך החברה) והן בהיבט הוגנות חיצונית (מיצוב ביחס לחברות האחרות), לקבוע בצורה ברורה את הפער בין מצוי לרצוי ולתכנן (בכפוף להחלטות תקציביות) את הגישות המיטביות לטיפול בפער וכן יכולת לטפל באופן נקודתי בקבוצות עובדים ספציפיות ו/או בעובדים ספציפיים.

הכנת מצגת הנהלה

ייעוץ וסיוע בהכנת מצגת הנהלה המציגה את עיקרי תוצאות הניתוח כולל רמת כלל החברה, עיסוקים מרכזיים, מחלקות ספציפיות, עובדי מפתח, וכו' וכוללת גם ניתוח של ההשלכות הכלכליות הנובעות מיישום ההמלצות

גיבוש ובניית תקציב שכר

גיבוש המלצות וניתוח פרטני המאפשרים לפרט את התקציב הנדרש בשקלים וכן את שיעור הגידול מול הוצאות השכר הנוכחיות

ניתוח מערך ההטבות והתנאים הנלווים

שירותי הייעוץ שלנו בתחום זה מתבססים על סקר תנאי עבודה והטבות נלוות המופק על ידינו ובמסגרתם אנו בוחנים את מדיניות החברה ומיצובה היחסי במכלול הנושאים הקשורים בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים. אנו מסייעים בגיבוש מערך ההטבות ומדיניות התנאים הנלווים המתאימים לפילוסופיה ולתרבות הארגונית של החברה, ליכולותיה ולמיצובה הרצוי ביחס למקובל בשוק ו/או במגזר הספציפי

צור איתנו קשר

שם מלא*
יש להקליד שם מלא

דוא"ל*
יש להקליד דוא"ל

טלפון*
Invalid Input

חברה*
יש להקליד שם חברה

הודעה*
יש להקליד הודעה

partners-mercerpartners-lahavpartners-kpmgpartners-compt